Strona głowna  /  Grupa I
Grupa I

CZERWIEC

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW
nauczyciel prowadzący 13.06 15:00-16:00
nauczyciel wspomagający 18.06 15:00-16:00

 

 

I. Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny

- Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji; kształtowanie postawy przyjaźni i tolerancji wobec innych;
- Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, dzieci, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
- Zapoznanie z obchodami Dnia Dziecka;
- Wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek;
- Podkreślenie szkodliwości hałasu dla zdrowia;
-Poznanie wyglądu, zwyczajów i tradycji wybranych dzieci z różnych stron świata.


II. Moje podwórko

- Rozwijanie zainteresowań poprzez organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań;
- Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi;
- Zwracanie uwagi na dbanie o higienę - przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach;
- Rozwijanie umiejętności rozpoznawania wybranych zwierząt;
- Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: rozmawianie z obcymi ludźmi, odchodzenie z nimi, zbliżanie się do niebezpiecznych zwierząt, zwłaszcza psów, bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw.


III. i IV. Wakacje, znów będą wakacje

- Zwracanie uwagi na charakterystyczne cechy lata;
- Rozwijanie mowy podczas wypowiedzi dzieci dotyczących ich planów wakacyjnych;
- Utrwalanie zasad bezpiecznego odpoczynku poza miejscem zamieszkania;
- Poznanie różnych środków transportu;
- Poznanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich;
- Poznanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich;
- Poznanie środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

 

 Ostatnia aktualizacja: 2019-06-25