Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 109
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
W naszym przedszkolu funkcjonują trzy grupy integracyjne liczące po dwadzieścioro dzieci, w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych oraz jedna ogólnodostępna.
 
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego w oparciu o program "Nasze Przedszkole".
 
Nasi nauczyciele to wykwalifikowana kadra, która korzystając z różnorodnych pomysłów edukacyjnych, zwraca uwagę na zróżnicowanie metodyczne dostosowywane do indywidualnych potrzeb rozwojowych każdego dziecka.
 

 

     Ramowy rozkład dnia w Samorządowym Przedszkolu

              nr 109 w Krakowie

 

                       Zgodnie ze Statutem, 
               podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00 – 13.00

                                                                                                

   ZAJĘCIA DODATKOWE W NASZYM PRZEDSZKOLU
 
   W Samorządowym Przedszkolu nr 109, dzieci mają możliwośc uczestniczenia w ramach podstawy programowej w zająciach z j. angielskiego i zajęć      umuzykalniających oraz dodatkowo  tańca towarzyskiegoo oraz gimnastyki korekcyjnej. Grupy najstarsze uczetniczą także w zajęciach z religii.
 

 

Harmonogram zajęć dodatkowych
 
język angielski plan w grupach
gimnastyka korekcyjna      plan w grupach
zajęcia umuzykalniające   środa
taniec towarzyski wtorek   
religia      plan w grupach (grupa III i IV)
 

 
SPECJALIŚCI W NASZYM PRZEDSZKOLU
 

W naszym przedszkolu, rozwój dzieci wspierają przedszkolni specjaliści:

  • logopeda
  • psycholog
  • rehabilitant ruchowy.

 

Dodatkowo dyżury pełnią specjaliści Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

(ul. Popławskiego 17, 30-818 Kraków, tel. 12 632 87 73)

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-02-08