To takie proste!
Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 109
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
W naszym przedszkolu funkcjonują trzy grupy integracyjne liczące po dwadzieścioro dzieci, w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych oraz jedna ogólnodostępna.
 
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego w oparciu o program "Nasze Przedszkole".
 
Nasi nauczyciele to wykwalifikowana kadra, która korzystając z różnorodnych pomysłów edukacyjnych, zwraca uwagę na zróżnicowanie metodyczne dostosowywane do indywidualnych potrzeb rozwojowych każdego dziecka.
 

 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU
 
Plan dnia grupy I:
 
Plan dnia grupy II, III i IV:
 
 

 
ZAJĘCIA DODATKOWE W NASZYM PRZEDSZKOLU
 
W Samorządowym Przedszkolu nr 109, dzieci mają możliwośc uczestniczenia w ramach podstawy programowej w zająciach z j. angielskiego i zajęć umuzykalniających oraz dodatkowo  tańca towarzyskiegoo oraz gimnastyki korekcyjnej. Grupy najstarsze uczetniczą także w zajęciach z religii.
 
Harmonogram zajęć dodatkowych
 
język angielski wtorek, czwartek (plan w grupach)
gimnastyka korekcyjna      środa, piątek  (plan w grupach)
zajęcia umuzykalniające     czwartek
taniec towarzyski     wtorek, środa
religia      środa (grupa III i IV)
 

 
SPECJALIŚCI W NASZYM PRZEDSZKOLU
 

W naszym przedszkolu, rozwój dzieci wspierają przedszkolni specjaliści:

  • logopeda
  • psycholog
  • rehabilitant ruchowy.

 

Dyżury specjalistów Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

(ul. Popławskiego 17, 30-818 Kraków, tel. 12 632 87 73)

w roku szkolnym 2019/2020 na terenie Samorządowego Przedszkola nr 109 w Krakowie:

 

  • logopeda ( III środa miesiąca, godz. 08:00-14:00)

 

 

  • pedagog specjalny - socjoterapeuta  (IV środa miesiąca, godz. 10:00-13:00)

 

 

Dyżur psychologa z ramienia SPPP dla dzieci z terenu Nowej Huty prowadzi w Przedszkolu nr 151 os. Niepodległości 4. Rejestracja przez Poradnię (tel. 12-632-87-73).


Ostatnia aktualizacja: 2019-11-18