Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 109
Strona głowna  /  Grupa IV
Grupa IV

WRZESIEŃ W GRUPIE IV

 

I.W moim przedszkolu .
• integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy ruchowe;
• wyróżnianie i nazywanie elementów najbliższego otoczenia; utrwalenie zasad bezpieczeństwa; rozwijanie wyobraźni przestrzennej; rozwijanie pamięci wzrokowej i orientacji w przestrzeni podczas spaceru po przedszkolu zgodnie z instrukcją;
• wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej; doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami; rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa; poszerzanie wiedzy dzieci na temat warunków zachowania bezpieczeństwa w placówce;
• rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie globalne); rozwijanie umiejętności klasyfikowania i definiowania obiektów;

 

II.Wakacyjne wspomnienia.
• doskonalenie kompetencji językowych przez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych cech lata jako pory roku); usprawnianie percepcji wzrokowej – ćwiczenie spostrzegania polegające na wyróżnianiu szczegółów ilustracji z tła;
• doskonalenie umiejętności prezentowania pamiątek z wakacji (tworzenie kącika wspomnień); rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia (ze względu na dwie cechy); ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
• poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski i świata w sposób pośredni (zdjęcia, pocztówki, wspomnienia z wakacji); rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie globalne, praca z mapą; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się według instrukcji słownej;
• rozwijanie umiejętności matematycznych przez doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i wskazywania kierunków na mapie; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe – poruszanie się według instrukcji słownej;

 

III.Jesteśmy bezpieczni.
• wprowadzenie liczby i cyfry 0; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozwijanie słownika czynnego – wyszukiwanie synonimów i rymów do słów: zero, nic, pusty; wprowadzenie pojęcia dom jako azyl, poczucie bezpieczeństwa – próby tworzenia pojęć ogólnych;
• rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli, np. niektórych znaków drogowych, instrukcji; przypomnienie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze; ćwiczenie percepcji wzrokowej – różnicowanie podobnych kształtów liter; rozwijanie sprawności małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
• utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw; rozwijanie pamięci wzrokowej; uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych – jak reagować w sytuacjach trudnych; doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów;
• utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich (internet) kontaktach z innymi ludźmi; doskonalenie umiejętności interpersonalnych;
• utrwalenie numerów telefonów alarmowych i sposobu korzystania z nich; wprowadzenie pojęcia pojazd uprzywilejowany; rozwijanie zainteresowań technicznych i sprawności manualnej;

 

IV.Dbam o siebie i środowisko.
• rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie lewej i prawej strony swojego ciała; wprowadzenie litery o na przykładzie wyrazu okulary;
• polisensoryczne poznawanie świata; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań;
• rozwijanie umiejętności matematycznych związanych ze schematem ciała – rysunek postaci ludzkiej; rozumienie potrzeby dbania o higienę własnego ciała (profilaktyka); dzielenie się swoimi spostrzeżeniami; słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie; rozwijanie umiejętności matematycznych przez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu; wprowadzenie liczby i cyfry 1;
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze; rozwijanie kompetencji językowych, określanie głoski w nagłosie słów o prostej budowie fonetycznej

 

 

  Piosenka pt. „Do przedszkola”.

 

I. Rano budzę się jaki piękny to czas,

słońce wstało już, a więc pora też wstać.

Szybko myję się jem śniadanie i już,

gotów jestem, bo chce już iść, chcę już iść

 

Ref. Do przedszkola, do przedszkola,

jak cudownie tutaj, co dzień mija czas.

Do przedszkola, do przedszkola

o tym już od rana marzy każdy z nas.

 

 

II. Pani czeka już i koledzy już są,

siadam w kole to jest magiczny nasz krąg.

Obok siedzi Jaś, Weronika i Staś,

tu bawimy się, więc przychodzę co dzień.

 

Ref. Do przedszkola, do przedszkola…

 

 

Wiersz pt. „O przechodzeniu przez ulicę” – A. Jędrzejewska-Stachura
 
Zanim ulicę przekroczysz, 
otwórz szeroko swe oczy,
 bo to bardzo ważna jest rzecz,
 by się na baczności wciąż mieć.
 Najpierw w lewo, w prawo potem,
 jeszcze w lewo spójrz z powrotem,
 jeśli droga jest wolna już,
 swe kroki pewnie skieruj w przód.
  Sprawa jest o tyle łatwa,
 jeśli są na przejściu światła,
 one drogę pokazują, 
czy przechodzić informują.
 Gdy zielone sygnał dało,
 wnet przed siebie ruszaj śmiało,
 lecz czerwone daje znać,
 że nadal w miejscu musisz stać.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-08-30