Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 109
Strona głowna  /  Akty prawne
Akty prawne

 Statut Samorządowego Przedszkola nr 109 w Krakowie

 

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

 

 

Procedura bezpieczeństwa funkcjonowania Samorządowego Przedszkola nr 109 w czasie epidemii COVID- 19
 
Procedura bezpieczeństwa funkcjonowania Samorządowego Przedszkola nr 109 w czasie epidemii COVID- 19- aneks
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 
 
Zasady odpłatności za przedszkole regulują:
  • UCHWAŁA NR XXI/258/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
  • UCHWAŁA NR XXXI/407/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
  • UCHWAŁA NR XCI/2377/17 Rady Miasta Krakowa  z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
    dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
  • UCHWAŁA NR XCVII/2509/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 marca 2018 r.  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Ostatnia aktualizacja: 2021-08-26