Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 109
Strona głowna  /  Programy i projekty
Programy i projekty

Nasze Przedszkole bierze udział w w różnych programach i projektach edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym.

W roku szkolnym 2020/2021 bierzemy udział w następujących inicjatywach:

 

 


WYMIANA POCZTÓWKOWA

 

Ogólnopolska akcja ?Pocztówkowe Przedszkole? ? Niepubliczne Przedszkole i  Żłobek Biała Żyrafa

Lubimy pisać listy i wysyłać pocztówki. Dzięki tej tradycyjnej formie przesyłania informacji mamy możliwość m.in.:

  • nawiązania kontaktu z dziećmi z innych przedszkoli,
  • promować nasze miasto i przedszkole,
  • poznawać inne miejscowości,
  • prezentować działania dzieci,
  • wzbogacać słownik dziecka.

 

Koordynator: p. Kinga (gr. III)


 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT CZYTELNICZY "MAGICZNA MOC BAJEK"

Już kolejny rok bierzemy udział w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym "Magiczna moc  bajek", którego głównym celem jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością. 

 

Koordynator: p. Beata (gr. IV)


OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY "Zabawy sztuką"

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Zabawa sztuką" jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

W ramach projektu dzieci zostaną zapoznane z wybranymi dziełami i ich twórcami, zapoznane z różnorodnymi technikami plastycznymi. Duży nacisk jest tu położony na rozwój kreatywnosci, twórczej aktywności, rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno. Przedszkolaki zostaną wprowadzone w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym.
 
Koordynnator: p. Beata (gr. IV)

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY "EMOCJA"

W roku szkolnym 2020/2021 w grupie III będzie realizowana innowacja pedagogiczna w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Emocja". Ma ona na celu wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez:
  • kształtowanie postaw społecznych u dzieci,
  • rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możłiwości,
  • wychowanie do wartości takich jak: empatia, wyrozumiałość, szacunek, wrażliwość,
  • współpracę placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Czas trwania innowacji: 1.09.2020-31.01.2021.

 

Koordynator: p. Kinga (gr. III)


UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ

8
W roku szkolnym 2020/2021 po raz kolejny bierzemy udział w ogólnopolskim programie: ,,UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”, tym razem zadania realizowane są w grupie III.

Jego celem jest upowszechnianie nauki programowania już od najmłodszych lat (w tym roku zostały przygotowane specjalne zadania także dla najmłodszych przedszkolaków), wsparcie nauczycieli we włączaniu elementów programowania do zajęć dydaktycznych niezależnie od realizowanych aktualnie tematów, przeplatając reazliację podstawy programowej treściami z zakresu edukacji matematycznej, językowej czy społeczno-emocjonalnej. W tym roku skupimy się bardziej na powiązaniu zadań z rozwijaniem kompetencji kluczowych.

Koordynator: p. Kinga (gr. III)


KINO ZA BATERIE

(z uwagi na zachowanie zasad i wytycznych GIS, obecnie musimy wstrzymać przyjmowanie baterii, o ewentualnej zmianie będziemy infromować)

Program „Kino za baterie” ma na celu edukację ekologiczną na temat oddziaływania baterii na środowisko naturalne oraz zbiórkę zużytych baterii i wymianę ich na nagrody filmowe, w postaci biletów do kina. Program skierowany jest do: uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli placówek oświatowych.

Koordynator: p. Ela (gr. IV).


 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-10-30