To takie proste!
Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 109
Strona głowna  /  Programy i projekty
Programy i projekty

Nasze Przedszkole bierze udział w w różnych programach i projektach edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym.

W roku szkolnym 2019/2020 bierzemy udział w następujących inicjatywach:

 

 


UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ

8
W roku szkolnym 2019/2020 po raz kolejny bierzemy udział w ogólnopolskim programie: ,,UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”, tym razem zadania realizowane są w grupie IV.

Jego celem jest upowszechnianie nauki programowania już od najmłodszych lat (w tym roku zostały przygotowane specjalne zadania także dla najmłodszych przedszkolaków), wsparcie nauczycieli we włączaniu elementów programowania do zajęć dydaktycznych niezależnie od realizowanych aktualnie tematów, przeplatając reazliację podstawy programowej treściami z zakresu edukacji matematycznej, językowej czy społeczno-emocjonalnej.

Koordynator: p. Kinga (gr. IV)


PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

Głównym celem Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Piękna Nasza Polska Cała" jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektowe to też okazja, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów. Zadania realizowane są w grupie IV.

Koordynator: p. Kinga (gr. IV)


KINO ZA BATERIE

http://mpo.krakow.pl/kino-za-baterie/wp-content/themes/bateryjka/images/pan_bateryjka.png

Program „Kino za baterie” ma na celu edukację ekologiczną na temat oddziaływania baterii na środowisko naturalne oraz zbiórkę zużytych baterii i wymianę ich na nagrody filmowe, w postaci biletów do kina. Program skierowany jest do: uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli placówek oświatowych.

Koordynator: p. Ela (gr. III).


ZBIERAMY ZAKRĘTKI

Bądź ECO i wrzuć nakrętkę !
Pomożesz dzieciakom z zespołem Downa. Zbiórka prowadzona jest na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół dzieci z zespołem Downa "Tęcza" w Krakowie.
Zbiórkę koordynuje p. Basia z grupy II.

WYMIANA POCZTÓWKOWA

Już po raz kolejny nasze pzredszkole bierze udział w wymainie widokówek z pozdrowieniami od Przedszkolaków z Krakowa dla równieśników i nie tylko;)  w Polsce oraz poza granicami kraju. Dzieci w grupie IV z niecierpliwością czekają na każdą nową pocztówkę. Dzięki zabawie, dzieci poznają geografię Polski i czasami świata;)rozwijają swoją wyobraźnię, a przede wszytkim uczą się jak wysyłać listy i pocztówki. 

Koordynator: p. Kinga (gr. IV)


MAGICZNA MOC BAJEK

Nasze przedszkole, reprezentowane przez grupy II i III bierze udział  w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE CZYTELNICZYM " MAGICZNA MOC BAJEK" ( Czyli Bajkowej podróży do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni). Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.
 
Koordynatorzy: p. Dominika (gr. II) i p. Beata (gr. III)

GWIAZDKA DLA CHORYCH I STARSZYCH ZWIERZAKÓW

Już po raz kolejny bierzemy udział w akcji "Gwiazdka dla zwierzaka". Tym razem Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami postanowiło skupić się głównie na chorych i starszych zwierzakach. W ramach akcji zbieramy karmy, koce, ręczniki i zabawki dla czworonoznych przyjaciół.

Koordynator: p. Basia (gr. II)


GÓRA GROSZA

Co roku bierzemy udział w wielkiej zbiórce drobnych monet pt. "Góra Grosza". W tym roku akcja jest organizowana po raz XX.

Pieniądze zbieramy od 25.11.2019 r. do 02.01.2020 r.

Pieniążki są zbierane celem pomocy dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. 

"Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie."

Koordynator: P. Grażynka (gr. I)

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-12-01