Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 109
Strona głowna  /  Opłaty
Opłaty

 


Opłaty za korzystanie z przedszkola

 

1) Wyżywienie
a) Dzienna stawka żywieniowa 10,00 zł.
b) Śniadania + obiad  (obiad + II śniadanie) = 7,50 zł.
c) Obiad = 5,00 zł.
d) Śniadanie = 2,50 zł.

 

2) Wysokość opłat za świadczenia  (poza wyżywieniem):
1. korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki 
   1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę (poza godzinami 8.00 – 13.00)
2. dla rodzin objętych programem „Krakowska Karta Rodzinna + „   lub   „Kraków dla rodziny N”
    0,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę (poza godzinami 8.00 – 13.00)
3. dla rodzin objętych zarówno programem „Krakowska Karta Rodzinna +” oraz „Kraków dla rodziny N”
    0,00 za każdą rozpoczętą godzinę

 

Warunkiem skorzystania z obniżonej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu
 jest przedstawienie dyrektorowi przedszkola  „Karty”  uprawniającej do ulgi.

 

Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu prosimy dokonywać na konto o numerze
23 1020 2892 0000 5102 0590 3994
Odbiorca: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty  (MCOO)
                                   31-450 Kraków, ul. Ułanów 9
Tytuł przelewu; imię i nazwisko dziecka, adres, numer przedszkola

 

 Opłaty za przedszkole wnoszona jest przez rodziców „z dołu” tzn. do 10-go dnia każdego następnego  miesiąca. 

 Potwierdzenie w/w wpłaty prosimy przesłać na adres e-mail przedszkole109@interia.pl lub przedstawić do wglądu do dnia 15-go każdego miesiąca.       
Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym (art. 52 ust.15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, Dz. U. z 2017 poz. 2203).
Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201), co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym.


Ostatnia aktualizacja: 2021-02-11